Egal-Net.com24FanSite

Als grote 24 fan kwam Steven Coomans met het idee, ergens te oktober 2005, om een 24 fan site te maken. De naam klonk logisch en was niet veel later geschied.
De site heeft een tijdje op het internet gestaan, maar wegens de weinige interesse in NOG een fansite voor 24 hebben we het project uit handen gegeven. Het is niet veel later stopgezet wegens tijdgebrek.